sahkopyora-vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Sähköavusteisen polkupyörän vuokraus – Edventures 

Exado Oy

Yleiset säännöt

1 § Sähköavusteisen polkupyörän vuokrausehdot ja -säännöt sekä säädökset määritellään näissä vuokrausehdoissa, vuokraussopimuksessa sekä Suomen lainsäädännössä.  Allekirjoittamalla vuokrausopimuksen sitoudut noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

2 § Vuokratut sähköpyörät ja lisävarusteet ovat Edventures Exado Oy:n omaisuutta.

3 § Lisävarusteita sähköpyörissä ovat lukko kahdella eri avaimella, sekä pyöräilykypärä. Pyydettäessä asiakas voi myös erikseen lainata polkupyöräpumpun.

4 § Asiakas ei saa luovuttaa sähköpyörää kolmannelle osapuolelle.

5 § Sähköpyörää ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

6 § Vuokrahinta maksetaan etukäteen ennen vuokrauksen alkamista Edventures Exado Oy:lle.

Henkilöllisyyden toteaminen

7 § Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan poikkeuksetta  vuokrauksen yhteydessä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi, EU-ajokortti tai henkilökortti).

8 § Alle18-vuotias henkilö voi vuokrata sähköpyörän huoltajansa seurassa.

Vakuus ja vahingot

9 § Asiakkaan tulee jättää vuokrauksesta vakuus. Vakuudeksi käy voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti)

10 § Jos sähköpyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, asiakas suorittaa hinnaston mukaisen lisämaksun. Jos asiakas palauttaa pyörän ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettu vuokrauksesta maksetun vuokrahinnan palautukseen.

11 §  Allekirjoittaessaan vuokraussopimuksen asiakas on vastuussa kaikista vahingoista sekä katoamisista, joita sähköpyörälle ja lisävarusteille tapahtuu vuokrauksen aikana sekä on täysin tietoinen näistä vuokrausehdoista.

12 § Omavastuu on 500€ sähköpyörän kadotessa tai tuhoutuessa kokonaan. Asiakas voi halutessaan 15€ lisämaksusta vähentää omavastuun 200€.  Tämä ei ole kuitenkaan voimassa mikäli asiakas kadottaa tai tuhoaa sähköpyörän tahallisesti. Muut vahingot sähköpyörälle ja lisävarusteiden katoaminen ja/tai vahingoittuminen maksetaan erillisen hinnaston mukaisesti, joka on nähtävillä pyydettäessä.

Asiakkaan vastuu

13 § Asiakas vakuuttaa sitoutuvansa huolehtimaan sähköpyörästä niin, että lukko aina lukittuina, kun sähköpyörä on ilman valvontaa sekä kaikki irroitettavat lisävarusteet (lukon avaimet, pyöräilykypärä sekä mahdollinen pumppu) ovat tällöin asiakkaan mukana. Sähköpyörä tulee lukita U-lukolla kiinteään kohteeseen, kuten tolppaan, pyörätelineeseen, kaiteeseen tms. Asiakkaan ei tule jättää sähköpyörää kohtuuttoman pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Akkua ei saa irroittaa.

14 §  Varkauden tai liikennevahingon sattuessa asiakkaan tulee ottaa välittömästi yhteys poliisiin (soita 112) ilmoituksen tekoa varten, sekä ottaa välittömästi yhteys myös Edventures Exado Oy:n henkilökuntaan. 

15 § Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että hänellä ei ole oikeuksia vaatia korvauksia Edventures Exado Oy:ltä henkilö- tai omaisuusvahinkojen sattuessa, kun sähköpyörä on asiakkaalle vuokrattuna.

16 § Asiakas on täydessä vastuussa kaikista vahingoista mitä tapahtuu, kun sähköpyörä on hänelle vuokrattuna, kunnes se on palautettu Edventures Exado Oy:lle, ja todettu olevan moitteettomassa kunnossa. Vahinkoihin sovelletaan näiden ehtojen mukaisesti voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Edventures Exado Oy:n vastuu

17 §Edventures Exado Oy vastaa sähköpyörän hyvästä teknisestä kunnosta ja vakuuttaa, että sähköpyörä on huollettu säännöllisesti.

18 § Edventures Exado Oy varaa oikeuden olla vuokraamatta sähköpyörää ilman selityksiä, jos asiakas ei vaikuta luotettavalta, vaikuttaa kykenemättömältä ajamaan sähköpyörää tai huolehtimaan turvallisesti sähköpyörästä

Turvallisuus

19 § Asiakkaan tulee ymmärtää, että pyöräilyyn liittyy aina omat riskinsä sekä käyttäessään Edventures Exado Oy:n palveluja asiakas tekee sen täysin omalla vastuullaan. Edventures Exado Oy ei vakuuta asiakasta henkilö- tai omaisuusvahinkojen varalta.

20 § Asiakkaan tulee käyttää lisävarusteena tarjottavaa pyöräilykypärää Suomen Tieliikennelaki 90 §:n mukaisesti.

Peruutukset

21 § Peruutukset varauksista tulee tehdä viimeistään vuokrausta edeltävänä päivänä sähköpostilla tai puhelimella. Edventures Exado Oy varmistaa peruutuksen jolloin mahdollinen etukäteen maksettu vuokrahinta palautetaan asiakkaalle. Muussa tapauksessa Edventures Exado Oy veloittaa varauksen mukaisen maksun.

Soita meille

Arkisin 09-18

044 3218134

Tiedustele

info@edventures.fi